Einat Sahar


ציורי אקריליק שציירתי בעשור האחרון, על משטחים גדולים, בעיקר בלילות לבנים ובשקט מדיטטיבי, מוצעים למכירה גם כפוסטרים ואבזור לבית. 
מקורות ההשראה שלי בסדרות אלו הן: מבטי על (bird eye view) מרחבי העולם (התמכרות שלי ל google earth) ובחינת דפוסים ושילובים בסדרת הקלדיוסקופ. כל ציור צויר במשך שנים. הייתי (ועודי) ניגשת אל ציור- מוסיפה ומתקנת, עוד שכבה ועוד שכבה..  
אומרים על ציור שהוא “אף פעם לא נגמר, רק נפסק בנקודה מעניינת”.. אז כזה..

את ההדפסים ניתן לתלות בכיוונים שונים

ובמיקומים שונים.

מוזמנים אל חנות הETSY שלי שם ניתן למצוא הדפסים ומוצרים נוספים לרכישה…

TLV beach
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Floral
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
SunRise2
גדלים לרכישה בחנות: 30X30 ס"מ 45X45 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
SunRise1
גדלים לרכישה בחנות: 30X30 ס"מ 45X45 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Fields
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Bird's Eye View
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Kaleidoscope 2
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Kaleidoscope 1
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Kaleidoscope 1
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Bird's Eye View
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Bird's Eye View
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Kaleidoscope 1
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..
Fields
גדלים לרכישה בחנות: 30X45 ס"מ 60X90 ס"מ. מוזמנים לפנות בהודעה.
אל המוצר בחנות..