Einat Sahar

זו היתה השנה של קוסמה, ומכל הסיבות הנכונות. בבי”ס “אור” יצרנו תערוכה שהיא הומאז’ לאמנית- דפוסים בצבע, עיטור ואלתור בשחור לבן, דלעות מנוקדות והרבה מאד עיגולים.. התהליך היה מהנה, למדנו על סיפור חיה של יאיאו קוסמה ושאבנו השראה מכוח הרצון ומהעובדה שהיא נאמנה לייחודיותה ועדיין זוכה ליצור ולהשפיע  וכמה כייף זה להיות בן 92 ובשיא ההצלחה שלך.

יצרנו תערוכה ב360 מעלות, בה שילבתי טקסטים המספרים אודותיה, בהתאמה לגילאי היסודי.

אותו הקיר, במבואה הראשית של בית הספר- מתחלף כל חודש,   בהתאם לעונות השנה, למועדים מיוחדים ולטקסים הנערכים במקום.

גלריית קירות נושא מעוצבים בנושאים הנלמדים כמו: מפתח הלב, איכות סביבה, ציונות, אורח חיים בריא וכו’, בשילוב יצירות תלמידים שנערכו יחד.