Einat Sahar

בסדנת עיטור אילתור אנחנו לומדים להניח בצד כוונות ותוכניות ופשוט לזרום עם הרגע, לתת ללב להוביל- ולא לשכל. מצד אחד- באופן הזה, מבטלים דפוסים מוכרים של תכנון, סקיצה, רצון “לעמוד ביעדים” ומצד שני- צוללים אל עולם אחר של דפוסים. מתנסים בסוגי הקווים, ממלאים שטחים בדוגמאות שונות, מתפתחים ומפתחים את האיור ללא חשיבה מקדימה. שימוש בטושים שחורים בעוביים שונים יכול לאפשר ריבוי פרטים ועומק ליצירה.

בסדנת עיטור אילתור אנחנו לומדים להניח בצד כוונות ותוכניות ופשוט לזרום עם הרגע, לתת ללב להוביל- ולא לשכל. מצד אחד- באופן הזה, מבטלים דפוסים מוכרים של תכנון מוקדם ורצון “לעמוד ביעדים” ומצד שני- צוללים אל עולם אחר של דפוסים. מתנסים בסוגי הקווים, ממלאים שטחים בדוגמאות שונות, מתפתחים ומפתחים את האיור ללא חשיבה מקדימה. שימוש בטושים שחורים בעוביים שונים יכול לאפשר ריבוי פרטים ויעניק עומק ליצירה.

קווים שונים- קו ישר: אופקי, אנכי, אלכסוני. קו מקווקוו, קו מנוקד, קו זיגזג, קו גלי, קו מעוקל, קו ספירלי.. מוזמנים להמציא סוג קו חדש..

טקסטורות ומילוי שטחים בדוגמה חוזרת (פטרן)

דוגמאות מרחבי הרשת של איורים ביד חופשית

ועוד קצת דוגמאות, בשילוב צבע: